Fler säkra processkemikalier som används som rengöringsmedel har lagts till på TCO Certified Accepted Substance List och är nu godkända för användning i fabriker tillverkningen certifierade produkter.

Innan ämnen läggs till i förteckningen görs bedömningar i enlighet med det godkända ramverket för riskbedömning GreenScreen® for Safer Chemicals eller GreenScreen Certified®. TCO Certified Accepted Substance List är dynamisk och ämnena kan omvärderas mot bakgrund av nya vetenskapliga rön.

Nya tillägg

  • n-Butanol 71-36-3
  • Butanon 78-93-3
  • Ammoniumhydroxid 1336-21-6

Kontakta Stephen Fuller, Senior krav Manager på TCO Development, om du har några frågor.