Detta är en gammal teknisk artikel och informationen kan vara föråldrad. Kontakta certification@tcodevelopment.com om du har frågor om informationen i den här artikeln.
Hitta våra senaste tekniska artiklar här

Om du har certifikat som utfärdats under den tidigare generationen av TCO Certified ska du komma ihåg att uppgradera dem till den senaste generationen före den 11 november 2017.

Alla certifikat som visar att följande dokument på krav är uppfyllda kommer att upphöra att gälla det datumet och får inte längre säljas eller marknadsföras som TCO Certified efter den 11 november 2017:

1

Om du vill uppgradera dina produkter till den aktuella versionen TCO Certified , kontakta oss eller någon av våra godkända verifierare i god tid före utgångsdatumet.

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydliganden.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.