Förtydligandet av kraven på logotypplacering i krav 1.1.1 Informationen till slutanvändarna har uppdaterats och ytterligare två sätt att uppfylla märkningskravet har lagts till.

Ändringarna kommer att genomföras i krav dokument vid nästa översyn men är effektiva från och med i dag. Hitta i sin helhet krav dokument här. Om du har ytterligare förslag på hur du uppfyller detta krav , vänligen maila certification@tcodevelopment.com.

Nya och uppdaterade texter, som ingår i kapitel 1.1.2, förtydligande:

Alternativ A

På en permanent eller tillfällig etikett. Tillfälliga etiketter skall anbringas på produkten med en självhäftande eller klängliknande applikation.

 1. UPPDATERAD: Logotypen måste vara synlig på produktens över- eller framsida. (Produktens framsida definieras som den yta som ses när produkten visas framifrån och kan innehålla stativet. Toppen definieras som ytan som ses uppifrån och baksidan är ytan som ses från baksidan.)
 2. Logotypens minsta storlek är 16 mm bred och 10 mm hög.
 3. Om logotypen ska placeras tillsammans med andra logotyper eller grafiska element måste minst 2,5 mm stoppning användas på alla sidor av TCO Certified logotyp.
Alternativ B

Via elektronisk märkning som visas på skärmen på något av nedanstående sätt:

 1. UPPDATERAD: Under starten av produkten:
  Logotypen måste täcka minst 1% av skärmen men texten "certifierad" i logotypen måste vara läsbar. Logotypen måste vara i färg, svart eller vitt och måste automatiskt (utan behov av interaktion) visas vid systemets start och visas i minst 0,5 sekunder.
 2. NYHET: Via en genväg på produktens skrivbordsskärm.
  Genvägen måste ha en ikon i form av TCO Certified logotypen i färg och den ska länka till "informationsdokumentet för slutanvändare" som kan offentliggöras på varumärkesägarens hemsida. Dokumentet finns tillgängligt på tcocertified.com.
 3. ny: TCO Certified logotyp som en del av produktbilden:
  den TCO Certified logotypen visas på den första produktbilden där produkten marknadsförs på varumärkesägarnas webbplats. I produktspecifikationen på denna sida TCO Certified anges också med en länk till "information till slutanvändardokumentet" som är det dokument som krävs enligt mandat 1.1.1 del 1.

TCO Development kommer att överväga alternativa förslag till elektronisk märkning från fall till fall.