I denna webinar får du en genomgång av vad som är nytt och uppdaterat i de färdiga krav -dokumenten för TCO Certified, generation 9 och hur ansökningsperioden fungerar för att bli en av de första varumärkesägarna med certifierade produkter.

Den 1 juni publicerades de färdiga krav -dokumenten TCO Certified och generation 9, och från och med den 15 juni har varumärkesägare möjlighet att ansöka om certifiering för sina produkter. I december 2021 kommer den officiella lanseringen att äga rum, då de första produkterna som är certifierade enligt den nya generationen offentliggörs.

TCO Certified, generation 9 innehåller förbättringar på ett antal områden:

  • Vi tar nästa steg i det sociala ansvarsfull tillverkningen och går vidare uppåt i leverantörskedjan.

  • Vårt banbrytande system för säkrare alternativ till skadliga ämnen utvidgas till att omfatta processkemikalier som används vid tillverkning av IT-produkter.
  • Vi går också vidare för att möjliggöra cirkulära IT-lösningar med mer ambitiösa krav som syftar till att förlänga IT-produkternas livslängd, förbättra återvinningsbarheten och minska elavfall.
  • Nya indikatorer för hållbarhetsresultat (SPI) läggs till. Detta hjälper inköpsorganisationer att göra mer välgrundade val och mäta hållbarhetseffekten.