Information om alla produkter som är certifierade enligt TCO Certified finns i vår webbplats Product Finder. Som varumärkesägare har du möjlighet att ange det datum då dina certifierade produkter kommer att vara synliga på vår Product Finder.

Eftersom certifieringen ofta sker innan produkten är tillgänglig för försäljning, är det möjligt att skjuta upp synligheten av nyligen certifierade produkter i Product Finder för att synkronisera med dina planer för produktlansering.

Det är möjligt att under ansökningsprocessen lägga till ett senare datum för när certifierade produkter kommer att visas på vår Product Finder . För varumärkesägare som vill använda denna funktion, vänligen informera den verifierare du använder om de datum du föredrar tillsammans med ansökan.

Kontakta Viktor Wennström, kvalitetschef, om du har några frågor.

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydliganden.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.