2,5 miljarder människor använder smartphones idag. Ändå släpar smartphones efter datorer när det gäller hållbarhet. Varför, och hur kan detta åtgärdas? Det här är en on-demand webinar där vi diskuterar den nuvarande statusen för hållbarhet för smartphones. Vi kommer att täcka sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågor under hela produktens livscykel.

Ämnen

  • Varför har inte fler framsteg gjorts?
  • Vilka är konsekvenserna för den cirkulära ekonomin?
  • Hur tar vi hänsyn till FN:s 2030-mål?
  • Vilka lösningar kan bidra till framsteg?