En av de viktigaste förändringarna i den nya generationen av TCO Certified är en ny strategi för att minska innehållet av farliga ämnen i datorer, bildskärmar och andra elektroniska apparater. I utkastet föreslås att man från att enbart fokusera på förbjudna ämnen lägger till en förteckning över godkända ämnen, där ämnen som har utvärderats och förklarats vara säkrare alternativ anges.

Halogenfria ämnen. Behov av bättre information

Halogenerade flamskyddsmedel - en bekräftad fara för människors hälsa och miljön - har till stor del fasats ut ur IT-produkter. TCO Certified har arbetat för detta mål sedan 1990-ta