Från miljöledare

För några år sedan avslöjade granskning en del oroväckande fakta om den amerikanska miljöskyddsbyråns Energy Star-program. Revisorer som utgav sig för att vara riktiga företag kunde få Energy Star-märkningen för mer än ett dussin falska produkter - däribland en "luftrenare" som inte var något annat än en värmare med en fjäderdamm på toppen.

Hur kunde detta hända? Förutom den uppenbara bristen på tillsyn vid tidpunkten saknade programmet en kritisk komponent: verifiering. Energy Star-programmet har sedan dess omarbetats för att täppa till dessa gapande kryphål, men certifieringar utan verifiering finns fortfarande kvar och utgör ett verkligt hot mot ryktet hos de företag som köper och tillverkar dessa produkter.

Certifiering är bara det första steget

Teknikföretagen arbetar för att möta köparnas efterfrågan på säker elektronik på ansvarsfull och för att ligga steget före lagstiftningen. inköpare har mer data och produk