Ekonomiska åtgärder är ett effektivt sätt att driva på förändringar, till exempel genom att minska innehållet av skadliga ämnen i våra produkter och i vår miljö. Sveriges regering överväger för närvarande ett förslag om att införa en skatt på vissa konsumentprodukter, inklusive elektronik, som innehåller potentiellt farliga kemikalier.

Även om vi kan stödja idén om ekonomiska åtgärder för att uppmuntra till en övergång från skadliga ämnen anser vi att det nuvarande förslaget till kemikalieskatt Det nuvarande förslaget till "kemikalieskatt" missar målet på två sätt:

1. För att kunna styra produkten tillverkningen bort från vissa kemikalier krävs detaljerad kunskap om varje enskilt ämnes effekt och egenskaper. Den