Detta är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara föråldrad

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden

Dagens omfattande konsumtion av elektronik leder till alarmerande mängder avfall och utsläpp av ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Ändliga naturresurser utvinns ur marken i snabb takt och reserverna börjar ta. Genom att förlänga produktlivet kan individer och organisationer bidra till en mer hållbar framtid.

Den 24 januari äger Circular Electronics Day rum för andra gången. Mer än tolv organisationer står internationellt bakom initiativet som syftar till att öka medvetenheten om varför elektroniska produkter ska få längre livslängd genom reparationer, uppgraderingar och återanvändning.

50 miljoner ton Elektroniskt avfall genereras per år över hela världen. elavfall innehåller värdefulla metaller samt Skadliga ämnen som ofta släpps ut i miljön och påverkar människors hälsa. Ännu mer avfall genereras när produkterna tillverkas – för att göra en bärbar dator produceras 1 200 kilo avfall, till exempel från gruv- och metallindustrin. Miljöproblemen är ett resultat av dagens linjära ekonomi där råvaror utvinns för att tillverka produkter som ofta har kort livslängd innan de kasseras.

– Vi behöver ställa om till den cirkulära ekonomin där produkter och material hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Syftet är att maximera produktens livslängd och hantera kasserade produkter som värdefulla resurser, som används för att tillverka nya produkter, säger Andreas Rehn, projektledare för krav utveckling på TCO Development, organisationen bakom hållbarhetscertifiering för IT-produkter, TCO Certified .

Initiativorganisatörerna uppmuntrar både individer och organisationer att bidra till en mer hållbar användning av elektronik genom att dela tips och inspirera andra att återanvända produkter med hashtaggen #CircularElectronicsDay.

Fem enkla steg som kan förlänga elektronikens livslängd

  • Köp din produkt begagaga begagnad. Genom att be om begagnade produkter eller produkter som är utformade för återanvändning kan både individer och organisationer bidra.

  • Tänk på om det är möjligt att reparera eller sälja din produkt. Genom att radera gamla data, renovera och uppgradera dem kan du ge den en längre livslängd.

  • Om du måste köpa en ny produkt väljer du en produkt som är certifierad enligt en hållbarhetscertifiering som överensstämmer med ISO 14024. Kriterierna måste då omfattande , relevant och täcka produktens hela livscykel och överensstämmelse med krav måste kontrolleras av en oberoende del.

  • Köp en högpresterande produkt. Det gör att du kan behålla den under en längre tid.

  • Elektronik innehåller värdefulla resurser och ska inte behandlas som avfall. Om det inte går att återanvända eller sälja dina gamla produkter ska du lämna in dem till en återvinningsanläggning eller annan uppsamlingsplats där materialen tas om hand. Många återförsäljare accepterar att du lämnar dina gamla produkter med dem för återvinning.

Om Circular Electronics Day

Syftet med Circular Electronics Day är att uppmuntra återanvändning av elektronik. Bakom initiativet s