Detta är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara föråldrad

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden

#CircularElectronicsDay det faktum att 50 miljoner ton IT-produkter och annan elektronik kasseras runt om i världen varje år. Avfallet innehåller både värdefulla metaller och Skadliga ämnen som ofta släpps ut i naturen och påverkar människors hälsa.

Produkter som är funktionella bör ges en andra chans innan de samlas in som avfall, och tjänster som gör det möjligt att synliggöra och användas av fler människor. Dessutom måste förutsättningarna för återanvändning och återvinning av IT-produkter och annan elektronik förbättras. Därför har alla deltagare i projektet ELAN, "Electronics should be reused", utsett den 24 januari till #CircularElectronicsDay.

– Syftet med #CircularElectronicsDay är att lyfta fram det positiva med att återanvända produkter och att människor ska dela idéer och tips under hashtaggen. Vi kan alla inspirera varandra att återanvända mer och se till att produkterna får ett andra liv istället för att samla damm i en låda, säger Andreas Rehn, krav utvecklare för hållbarhetscertifieringen TCO Certified .

Genom att följa dessa enkla steg kan vi alla återanvända mer elektronik:

  1. När du köper elektronik, kontrollera om produkten du vill ha är tillgänglig begagnad eller om en produkt med hållbarhetscertifiering finns tillgänglig
  2. Radera gamla data och sälj dina produkter för att ge dem ett andra liv
  3. Om du inte vill sälja dina gamla produkter ska du lämna in dem till en återvinningsanläggning eller annan uppsamlingsplats

Det är inte bara konsumenterna som kan göra skillnad. Genom att kräva återanvända produkter eller produkter som är utformade för återanvändning kan även stora företag och offentlig sektor bidra.

För att kunna sälja elektronik begaga begagnade måste produkterna vara attraktiva för köparen och ha potential att fungera bra under en rimlig tidsperiod. Den snabba tekniska utvecklingen innebär att produkter snabbt blir föråldrade om de inte ligger i framkant när de är nya. Därför är det viktigt att produkterna är högpresterande och att Skadliga ämnen ersätts med säkrare alternativ.

" Professionella återförsäljare kan inte sälja produkter som innehåller ämnen som är förbjudna enligt lag, även om dessa ämnen var tillåtna när produkten tillverkades. Vår ambition är därför att krav i TCO Certified är flera steg före lagstiftningen och att tillverkarna använder bedömda och godkända kemikalier när så är möjligt.

" Krav för visuell ergonomi ingår även för produkter med display, dels för att det är något som påverkar hur länge produkten kan användas innan den behöver bytas ut, säger Andreas Rehn.

Nästa generation av TCO Certified utvecklas för närvarande och kommer att lanseras i december 2018. Certifieringen kommer då att ha ett ännu starkare fokus på produktens livslängd.

"Med den nya generationen av krav , vi tar ytterligare ett steg mot cirkularitet. Vi vill bidra till att fler produkter är funktionella och attraktiva under lång tid. Det möjliggör både återvinning och återanvändning, avslutar Andreas Rehn.

Ungefär #CircularElectronicsDay

#CircularElectronicsDay syftar till att främja återanvändning av elektronik. Bakom initiativet står IVL, Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik, Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo och Elgiganten. Organisationerna ingår i forskningsprojektet ELAN, "Elektronik ska återanvändas", finansierat av Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom det strategiska innovationsprogrammet Resource.

Mot hållbara IT-produkter

Organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified är TCO Development. Vår vision är att alla IT-produkter ska ha en miljömässigt och socialt hållbar livscykel. Vetenskapsbaserade krav och oberoende verifiering av efterlevnad hjälper oss att spåra och påskynda framstegen över tid.

kontakt

Dennis Svärd, Global PR-ansvarig

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobil: +46 (0) 704 804 094