Detta är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara föråldrad

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden

Flera varumärken visar ledarskap inom hållbarhet genom att certifiera bärbara och stationära datorer enligt de striktare krav i TCO Certified , generation 8 . Organisationer som vill köpa IT-produkter som ligger i framkant för hållbarhet har nu mer att välja mellan.

TCO Certified , generation 8 lanserades i december 2018. Den nya och uppdaterade krav driva ansvar och transparens i leverantörskedjan och kräva att IT-produkter är hållbara, uppgraderingsbara och återvinningsbara, vilket möjliggör den cirkulära ekonomin. Certifieringen hjälper också inköpsorganisationer att bidra till nationella och globala hållbarhetsmål.

– Det här är vårt största steg hittills mot en hållbar livscykel för IT-produkter. Den krav i generation 8 är omfattande och utmanande och de varumärken som har produkter som följer dem visar att de menar allvar med sina ambitioner inom hållbarhetsområdet, säger Sören Enholm, CEO på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified .

Många av de hållbarhetsfrågor som IT-branschen står inför är kopplade till IT-produkternas relativt korta livslängd och hur de hanteras när de kasseras. Genom att inkludera hållbarhet krav inom upphandling kan organisationer bidra till att driva utvecklingen av mer cirkulära lösningar.

"Som en inköpare Kan du verkligen göra skillnad. Dina krav har en direkt effekt på hur industrin agerar och kan driva utvecklingen av mer hållbara produkter på marknaden, säger Sören Enholm.

Han tillägger att det är enklare att använda en fullständig certifiering och har större inverkan än att utforma din egen krav .

" TCO Certified innehåller uppdaterad, kör- krav , som täcker IT-produktens livscykel, och oberoende verifiering att krav faktiskt uppfylls. Det sparar både tid och resurser för inköpsorganisationen."

"Förändring sker också snabbare när många organisationer använder samma uppsättning krav . En certifiering hjälper inköpare över hela världen sänder ett starkt, enat budskap till IT-branschen", avslutar Enholm.

Hitta mer än 3 500 certifierade produkter i Product Finder .

Mot hållbara IT-produkter

Organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified är TCO Development. Vår vision är att alla IT-produkter ska ha en miljömässigt och socialt hållbar livscykel. Vetenskapsbaserade krav och oberoende verifiering av efterlevnad hjälper oss att spåra och påskynda framstegen över tid.

kontakt

Dennis Svärd, Global PR-ansvarig

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobil: +46 (0) 704 804 094