När vi lanserade TCO Certified för tre decennier sedan var målet att ge IT-användare som behöver bättre produkter en gemensam röst. Denna strategi har utmanat branschen att ta ansvar inte bara för försäljningssiffror och produktfunktionalitet utan även för social och miljömässig hållbarhet.

Under årens lopp har trycket från inköpare och de tydliga kraven i certifieringen gett goda resultat. Arbetsvillkoren har förbättrats för tusentals arbetstagare i tillverkningsindustrin och en rad skadliga ämnen har fasats ut ur IT-produkter. Nyare uppdateringar på krav inkluderar ett cirkulärt tillvägagångssätt, förlängning av produkternas livslängd och minskning av elavfall.

1

TCO Certified 30 år

TCO Certified 30 år

Var med på firandet och testa dina kunskaper i det här frågesportspasset.

GÖR EN FRÅGESPORT!