När vi lanserade TCO Certified för tre decennier sedan var målet att ge IT-användare som behöver bättre produkter en gemensam röst. Denna strategi har utmanat branschen att ta ansvar inte bara för försäljningssiffror och produktfunktionalitet utan även för social och miljömässig hållbarhet.