När vi lanserade TCO Certified för tre decennier sedan var målet att ge IT-användare som behöver bättre produkter en gemensam röst. Denna strategi har utmanat branschen att ta ansvar inte bara för försäljningssiffror och produktfunktionalitet utan även för social och miljömässig hållbarhet.

Under årens lopp har trycket från inköpare och de tydliga kraven i certifieringen gett goda resultat. Arbetsvillkoren har förbättrats för tusentals arbetstagare inom tillverkningen -industrin och en rad skadliga ämnen har fasats ut ur IT-produkter. De senaste uppdateringarna av krav omfattar En cirkulär syn, förlängning av produktlivslängden och minskning av elavfall.

1