För nästan 30 år sedan lanserade vi TCO Certified. Syftet var att ge IT-användare i behov av bättre produkter en gemensam röst. För första gången utmanades branschen att ta ansvar, inte bara för försäljningssiffror och produktfunktionalitet, utan även för social och miljömässig hållbarhet.

1

Denna text är en del av vår senaste rapport. Impacts and Insights : Navigera i den hållbara IT-revolutionen – Den kritiska rollen som oberoende verifiering . Rapporten hjälper inköpare kontrollera på ett korrekt sätt sociala och miljömässiga aspekter av sina inköp.

LADDA NER RAPPORT

Under årens lopp har trycket från inköpare och de tydliga kraven i certifieringen gett goda resultat. Arbetsvillkoren har förbättrats för tusentals arbetstagare i tillverkningsindustrin och en rad skadliga ämnen har fasats ut ur IT-produkter. Nyare uppdateringar på krav inkluderar ett cirkulärt tillvägagångssätt, förlängning av produkternas livslängd och minskning av elavfall.

Min uppfattning är att förändringstakten kommer att öka ytterligare under de kommande åren. Hållbarhet har gått från att vara ett nischintresse till att bli något som är centralt för många. För ett stort antal organisationer är det numera en viktig del av kärnverksamheten, och upphandling används allt oftare som ett strategiskt verktyg för att uppnå ambitiösa hållbarhetsmål.

De som samarbetar med andra har större inflytande. Om du vill främja mer miljövänliga produkter och leveranskedjor där människor får rättvisa villkor är det klokt att gå samman med andra inköpare. Det gör inte bara att din röst blir högre och tydligare, det innebär också att positiv utveckling kan ske snabbare. När ett stort antal inköpare står bakom samma uppsättning krav kan branschen fokusera på relevanta förbättringar som gör skillnad, i stället för att försöka uppfylla många olika krav som kanske till och med strider mot varandra.

En stabil miljömärkning eller en hållbarhetscertifiering gör samarbete möjligt. Problemet är att det finns många att välja mellan. Vissa är effektiva och trovärdiga, andra inte - vilket leder till förvirring och ofta oinformerade val. Vissa täcker bara en enda fråga, medan andra har en bredare räckvidd. Vissa kontrollerar oberoende att produkterna uppfyller era krav, medan andra ber er att förlita er på obekräftade påståenden från tillverkarna som kan vara osanna.

Denhär rapporten ger dig de insikter du behöver för att välja rätt verktyg för hållbar upphandling. Med hjälp av tre grundläggande frågor kan du utvärdera och jämföra miljömärkningar och hållbarhetscertifieringar för att ta reda på vilken du ska använda.

Under de senaste 30 åren har vi sett IT-branschen förändras i grunden. Även om det återstår mycket arbete innan vi når vår vision om verkligt hållbara IT-produkter, närmar vi oss målet. Som inköpare kan du sätta dig i förarsätet.

Var med och driv på utvecklingen mot hållbara IT-produkter!

Sören Enholm CEO, TCO Development.