Stockholm, 15 juni 2021

I komplexa produktkategorier som IT är de sociala och miljömässiga riskerna stora. TCO Development Organisationen bakom hållbarhetscertifieringen av IT-produkter TCO Certified, har lanserat den nya rapporten "Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verifiering". Rapporten hjälper inköpare över hela världen att noggrant verifiera sociala och miljömässiga aspekter av sina inköp.