I del 2 av vår on-demand presentationsserie från 11 november Sustainable IT Summit, Dr. Mark Rossi från USA-baserade Clean Production Action ger en översikt över GreenScreen för säkrare kemikalier. GreenScreen är ett viktigt verktyg för att bedöma hälso- och säkerhetsriskerna för olika kemiska ämnen, inklusive icke-halogenerade flamskyddsmedel som finns i TCO Certified Produkter.

Av de tusentals kemikalier som för närvarande finns tillgängliga för kommersiellt bruk har endast cirka 1 procent någonsin genomgått tester för att bedöma deras effekter på människors hälsa och miljön.

Introduktion till GreenScreen för säkrare kemikalier

Dr. Mark Rossi från USA-baserade Clean Production Action ger en översikt över GreenScreen for Safer Chemicals.

GreenScreen erbjuder ett objektivt, vetenskapligt sätt att fastställa dessa effekter , och som en del av TCO Certified , exklusive de mest Skadliga ämnen från certifierade produkter.

"Av de 84 000 kemikalier som finns på marknaden idag – varav många finns i föremål som människor kommer i kontakt med varje dag – har bara cirka 1 procent av dem studerats för säkerhet"
Amerikansk senator Frank Lautenberg, 2015

Dra nytta av denna expertkunskap i din hållbara IT-planering. inköpare är detta också ett bra tillfälle att granska dina IT Hardware-kontrakt för att inkludera språk som begär produkter som uppfyller krav i TCO Certified . På så sätt kan du vara säker på att de produkter du köper möter den nya generationen TCO Certified , inklusive den mest uppdaterade hållbarhets- krav , säkerhetskopierad av tredje part verifiering .