Organisationer som använder TCO Certified för att upphandla IT-produkter har nu ett nytt sätt att mäta sin hållbarhetspåverkan. Report Generator är ett webbaserat rapporteringsverktyg som presenterar verifierade data och påståenden om certifierade produkter.

Verktyget är för närvarande en betaversion. Uppgifterna är korrekta, men funktionerna och användargränssnittet kommer att utvecklas ytterligare under de kommande månaderna.

Rapporter som sammanställs av Report Generator täcker tre områden: koldioxidutsläpp, materialanvändning och socialt ansvarsfull tillverkningen . Genom att använda Report Generator kan din organisation mäta och kommunicera dina framsteg mot viktiga hållbarhetsmål, t.ex. minskad klimatpåverkan, minskning av avfall och skydd av arbetstagare i leverantörskedjan.

Verktyget är utformat för att stödja regelbundna mätnings- och rapporteringsprocesser. Uppgifterna presenteras år för år, vilket hjälper dig att övervaka framstegen över tid. För ökad noggrannhet anpassas rapporterna till din organisation när det gäller inköpta produkter, kvantiteter, förväntad livslängd och region.

Report Generator är gratis att använda. Kontakta vårt supportteam påinköpare om du har frågor om verktyget eller vill veta hur TCO Certified kan hjälpa dig att köpa mer hållbara IT-produkter.

TILL RAPPORTGENERATORN

Mätningar av produkters koldioxidavtryck har varit en svår fråga att ta upp i hållbarhetsrapporteringen. Koldioxidutsläppen inom räckvidd 3, dvs. de utsläpp som sker utanför den egna organisationen, är den svåraste delen att beräkna, och för en typisk bärbar dator utgör detta mer än 80 procent av det totala fotavtrycket. Anledningen till att det är svårt att beräkna scope 3-utsläpp är att leveransked