260 000 ton nya elektroniska produkter säljs årligen i Sverige. Konsumtionen har stora sociala och miljömässiga konsekvenser under hela livscykeln, från produktion, användning och hur de används och vad som händer med dem i slutet av deras produktlivscykel.

För att främja hållbarhet på tillverkningen och under hela livscykeln för dessa produkter har projektet KEEP nu utvecklat ett spårbarhetssystem för elektronik.

KEEP (Keep Electrical and Electronic Products in the circular system) är ett samarbete mellan Chalmers Industriteknik, BOID, Clas Ohlson, Dustin, El-Kretsen, Godsinlösen, GS1, Lenovo, Naturskyddsföreningen, Recipo, Scandigruppen, Sims Recycling Solutions, Stena, TCO Development och Techbuddy.

"Dessa 14 organisationer representerar alla stadier i en elektrisk produkts livscykel. Detta är en unik möjlighet att utveckla ett spårbarhetssystem som bidrar till en cirkulär ekonomi från produktens födelse till dess slut", säger Kristina Liljestrand, projektledare.

Tanken är att varje produkt ska märkas och innehålla information om dess ursprung, innehåll och hur den har producerats. Denna information kommer till exempel att hjälpa producenterna att anpassa sin nya produktion till mer hållbara metoder. Lättillgänglig information hjälper också inköpare och konsumenterna att välja produkter som producerats på ett mer hållbart sätt.

Samtidigt kan marknaden för begagnade produkter växa och en större mängd material kan återvinnas med bättre kvalitet. Detta beror på effektivare processer som bygger på relevant information, hela vägen från produktionsstadiet till återvinning.

Lösningen bygger på en molnbaserad plattform för informationsdelning. Plattformen samlar in information om produkten från dess olika livscykelstadier. Den möjliggör flexibel och framtidssäker tillgång till information för alla parter och möjliggör framtida dataanalyser, till exempel med AI. Informationen kommer att visualiseras på ett smart och lättillgängligt sätt i en app.

"Social hållbarhet och cirkuläritet är två viktiga prioriteringar på TCO Certified. Spårbara IT-produkter gör det möjligt att skärpa vår sociala ansvarsfull tillverkningen krav ännu mer och påskynda övergången till cirkulär ekonomi", säger Andreas Rehn, projektledare för krav utveckling på TCO Development.

Projektet finansieras av Vinnova som en del av programmet "Utmaningsdriven innovation". Det kommer att pågå till mars 2021, då en prototyp förväntas vara klar.

1

Kontakta Andreas Rehn om du har frågor om KEEP eller om du vill veta hur din organisation kan dra nytta av spårbar elektronik.