Lyssna på vår webinar, "Closing the sustainability gap in public procurement", där vi utforskar möjligheter, avlivar myter, identifierar luckor och effektiva lösningar i den nuvarande strategin för hållbarhet och upphandling inom den offentliga sektorn. En fallstudie från Sverige diskuteras liksom den offentliga inköpare :s viktiga roll för att driva positiv förändring.

EU:s nya direktiv om offentlig upphandling, som för närvarande genomförs av alla medlemsstater, ger regeringarna en möjlighet att skärpa lagstiftningen om hållbara inköp och inköpare på lokal nivå att dra nytta av befintliga möjligheter att göra mer hållbara produktval. Alltför ofta tar man dock inte hänsyn till miljömässigt och socialt ansvar vid inköp av varor och tjänster inom den offentliga sektorn.

Talare är dr Mikael Karlsson, forskare och ordförande EEB, seniorkonsult 2050, Cecilia Williams Ehrenborg, vice vd director på Miljömärkning Sverige och Sören Enholm, vd director TCO Development .