Lär dig mer om miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor i samband med datacenterprodukter. Du får praktiska tips om hur du kan främja tillgången till servrar, datalagringsprodukter och nätverksutrustning som tillverkas på ett mer ansvarsfull sätt.

I takt med att fler använder mobila enheter, streamingtjänster och molnbaserade lösningar ökar antalet energislukande datacenter snabbt. Men bortsett från frågor om energieffektivitet finns det även andra utmaningar kopplade till datacenterprodukter. Socialt ansvarstagande är en ständig utmaning i hela leverantörskedjan. Från råvaruutvinning till slutmontering är arbetstider, hälsa och säkerhet samt tvångsarbete exempel på problem som gäller hela branschen. Farliga rengöringsmedel och lösningsmedel används i processen för tillverkningen IT-produkter. Giftiga ämnen används också i själva produkterna.

På denna webinar on-demand , går längre än vi energieffektivitet och tittar på leverantörskedjan av datacenterprodukter, där socialt ansvar ofta är en fråga. Hur kan vi tillsammans förhindra barnarbete, mänskliga rättigheter övergrepp och osäkra arbetsmiljöer i fabrikerna? Med koppling till giftiga ämnen kommer vi också att undersöka hur vi kan arbeta för att minska skadliga ämnen både i produkter och i tillverkningen.

Högtalare

  • Stephen Fuller, Senior krav Manager på TCO Development

Moderator

  • Annika Overödder, inköpare Engagement Manager på TCO Development