EU-länderna ska använda TCO Certified för att göra sociala och miljömässiga ansvarsfull val av IT-produkter.