Stockholm den 1 december 2021

Idag lanseras TCO Certified generation 9, ett viktigt nästa steg mot mer hållbara IT-produkter. DET inköpare få tillgång till ett brett utbud av certifierade datorer, skärmar och andra produkter – visat sig uppfylla strängare krav för socialt ansvarsfull tillverkning, cirkularitet och säkrare kemikalier.

Dagens lansering av TCO Certified, generation 9 intensifierar det globala arbetet för mer hållbarhet, ansvarsskyldighet och transparens i IT-leverantörskedjor. Uppdaterad hållbarhet krav hjälp inköpsorganisationer att välja de mest ansvarsfullt utformade och tillverkade produktmodellerna, vilket verifierats av oberoende experter.

"Att gå mot en framtid där IT-produkter verkligen är hållbara kräver ständig förbättring. TCO Certified, generation 9 hantera några av dagens viktigaste hållbarhetsutmaningar. inköpare få större inflytande i leverantörskedjan och kan bevisa sin påverkan, säger Sören Enholm, CEO av TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

TCO Certified, generation 9 kommer med nya indikatorer för hållbarhetsprestanda( SPI). Data samlas in och verifieras av oberoende experter vilket minskar risken för greenwash. De gemensamma organisationerna hjälper också organisationer att fatta mer välgrundade köpbeslut och mäta den verkliga hållbarhetseffekten av sina IT-produkter.

Uppdaterad socialt ansvar krav kräver transparens om vilka underleverantörer tillverkare använder, så att inköpsorganisationer kan få sin röst längre in i leveranskedjan. Kriterierna för säkrare kemikalier utvidgas till att även omfatta processkemikalier. Detta hjälper inköpare skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Generation 9 bygger också på tidigare generationers framsteg för att möjliggöra cirkulära IT-lösningar, nu med mer ambitiösa krav som syftar till att förlänga IT-produkternas livslängd och minska elavfall.

"inköpare Ange TCO Certified inom upphandling får tillgång till helt nya sätt att påverka sina leverantörskedjor, och effekten är mätbar. Mer och mer inköpare efterfrågan på hållbart tillverkade IT-produkter och vi har redan sett ett stort intresse för TCO Certified, generation 9–avslutar Sören Enholm.

De första certifierade produkterna kommer att presenteras vid ett digitalt lanseringsevent idag och är listade på TCO Developments Product Finder.

TCO Certified , generation 9

Mot hållbara IT-produkter

Organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified är TCO Development. Vår vision är att alla IT-produkter ska ha en miljömässigt och socialt hållbar livscykel. Vetenskapsbaserade krav och oberoende verifiering av efterlevnad hjälper oss att spåra och påskynda framstegen över tid.

kontakt

Dennis Svärd, Global PR-ansvarig

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobil: +46 (0) 704 804 094