Stockholm den 1 december 2021

I dag lanseras TCO Certified generation 9 , ett viktigt steg mot mer hållbara IT-produkter. IT inköpare får tillgång till ett brett utbud av certifierade datorer, bildskärmar och andra produkter - som bevisligen uppfyller strängare krav krav på socialt ansvarsfull tillverkningen , cirkuläritet och säkrare kemikalier.

Dagens lansering av TCO Certified, generation 9 intensifierar de globala ansträngningarna för mer hållbarhet, ansvarighet och öppenhet i IT-leveranskedjorna. Uppdaterad hållbarhet krav hjälper inköpsorganisationer att välja de mest ansvarsfullt utformade och tillverkade produktmodellerna, som verifierats av oberoende experter.

"För att gå mot en framtid där IT-produkterna verkligen är hållbara krävs ständiga förbättringar. TCO Certified Med hjälp av generation 9 tar vi itu med några av dagens mest avgörande hållbarhetsutmaningar. inköpare får större inflytande på leverantörskedjan och kan bevisa sin påverkan", säger Sören Enholm, CEO på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

TCO Certified, generation 9 innehåller nya indikatorer för hållbarhetsresultat (Sustainability Performance Indicators, SPIs). Uppgifterna samlas in och kontrolleras av oberoende experter, vilket minskar risken för greenwashing. SPIs hjälper också organisationer att fatta mer välgrundade inköpsbeslut och att mäta den verkliga hållbarhetspåverkan av sina IT-produkter.

Uppdaterat socialt ansvar krav kräver öppenhet om vilka underleverantörer tillverkarna använder, vilket gör det möjligt för inköpsorganisationerna att få sin röst att nå längre in i leverantörskedjan. krav för säkrare kemikalier utvidgas till att även omfatta processkemikalier. Detta bidrar inköpare till att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Generation 9 bygger också på tidigare generationers framsteg för att möjliggöra cirkulära IT-lösningar, nu med mer ambitiösa krav som syftar till att förlänga IT-produkternas livslängd och minska elavfall.

"inköpare som specificerar TCO Certified i upphandlingar får tillgång till helt nya sätt att påverka sina leveranskedjor, och effekten är mätbar. Allt fler inköpare efterfrågar hållbart tillverkade IT-produkter och vi har redan sett ett stort intresse för TCO Certified, generation 9," avslutar Sören Enholm.

De första certifierade produkterna kommer att presenteras vid ett digitalt lanseringsevent idag och är listade på TCO Developments Product Finder.

TCO Certified, generation 9

Mot hållbara IT-produkter

Organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified är TCO Development. Vår vision är att alla IT-produkter ska ha en miljömässigt och socialt hållbar livscykel. Vetenskapsbaserade krav och oberoende verifiering av efterlevnad hjälper oss att spåra och påskynda framstegen över tid.

kontakt

Dennis Svärd, Global PR-ansvarig

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobil: +46 (0) 704 804 094