"Att tala om elavfall är verkligen viktigt för att hjälpa inköpare att ta ett mer holistiskt grepp om sina elektroniska varor", säger Gabriella Mellstrand, marknads- och kommunikationsansvarig Director på TCO Development.

Den 14 oktober är den internationella elavfall -dagen, ett initiativ som syftar till att minska den belastning som elavfall innebär för miljön och spara naturresurser. För att stödja utbildning och medvetenhet om initiativet har TCO Development lanserat en webbplats elavfall quiz .

TCO Development är organisationen bakom TCO Certified, världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter, som hjälper organisationer att göra ansvarsfull produktval som driver branschen i en hållbar riktning. omfattande krav omfattar IT-produkter för kontor och datacenterprodukter och främjar social och miljömässig hållbarhet genom hela IT-produktens livscykel, med en efterlevnad som verifieras oberoende, både före och efter certifieringen.

Nästan 2 000 personer från 50 länder har deltagit i quiz, och här är några av resultaten!

18 % anser att den ökande mängden elavfall främst beror på att folk äntligen har börjat återvinna.

De ökade volymerna på elavfall beror främst på högre förbrukning av elektronik, korta livscykler och få reparationsmöjligheter.

"Det enskilt viktigaste du kan göra för miljön, både när det gäller elavfall och minskade utsläpp av växthusgaser, är att använda IT-produkter längre. Att till exempel förlänga livslängden på en notebookmed två år kan minska de totala utsläppen med upp till 30 procent." Gabriella Mellstrand fortsätter.

95 % är medvetna om att elavfall är en risk för människors hälsa.

elavfall innehåller flera skadlig