Minska volymerna på elavfall med TCO Certified Edge , elavfall Compensated

1

elavfall är ett enormt hälso- och miljöproblem. Här är ett sätt att ta ansvar och bidra till lösningen. När du köper en IT-produkt som är certifierad enligt TCO Certified Edge krav , elavfall Compensated, samlas en motsvarande mängd elavfall in i ett land som saknar säkra återvinningssystem.

Detta skyddar miljön från skadliga ämnen och på grund av sociala krav skapas rättvisa arbetstillfällen lokalt.

TCO Certified Edge är en tilläggscertifiering till TCO Certified, avsedd för de bästa produkterna i klassen som uppfyller ledande hållbarhetskrav krav. Certifieringen erkänner de produkter som är ledande. Alla produkter som är certifierade enligt TCO Certified Edge är också oberoende verifierade för att uppfylla alla krav i TCO Certified, inklusive omfattande krav på miljömässigt och socialt ansvar.

TCO Certified Edge, elavfall Compensated finns för notebooks, smartphones och tablets.

Ladda ner för notebooks