Minska volymerna på elavfall med TCO Certified Edge , elavfall Compensated

1

TCO Certified Edge, elavfall Compensated hjälper dig att ta ansvar för de elavfall som du skapar och bidra till lösningen. För varje IT-produkt du köper samlas motsvarande mängd elavfall in i ett land som saknar säkra återvinningssystem.

Organisationer som samordnar elavfall insamling kopplad till TCO Certified Edge , elavfall Compensated måste uppfylla strikta sociala och miljömässiga krav för att skydda miljön från skadliga ämnen och skapa rättvisa arbetstillfällen lokalt.

TCO Certified Edge är en tilläggscertifiering till TCO Certified, avsedd för de bästa produkterna i klassen som uppfyller ledande hållbarhetskrav krav. Certifieringen erkänner de produkter som visar vägen. Alla produkter som är certifierade enligt TCO Certified Edge är också oberoende verifierade för att uppfylla alla TCO Certified krav , inklusive omfattande krav på miljömässigt och socialt ansvar.

TCO Certified Edge, elavfall Compensated finns för notebooks, smartphones och tablets.

Ladda ner för notebooks
Ladda ner för smartphones
Ladda ner för tablets