De circulaire economie - een kans voor duurzamere IT-producten

Onze huidige, lineaire manier van producten produceren en consumeren ruïneert fragiele ecosystemen, waardoor waardevolle natuurlijke hulpbronnen verloren gaan. De circulaire economie brengt duurzamere oplossingen waarbij producten langer in gebruik blijven en materialen worden hergebruikt om nieuwe producten te vervaardigen.

Het overheersende economische model van vandaag is lineair: We nemen maagdelijke natuurlijke hulpbronnen en maken er producten van die we vervolgens weggooien zodra we ze niet meer gebruiken - vaak na een relatief korte tijd. Soms is de korte levensduur te wijten aan geplande veroudering, waarbij producten gemakkelijk stuk gaan en moeilijk te repareren en te upgraden zijn.

Het lineaire model leidt tot een aantal problemen:

  • Grondstoffen worden sneller onttrokken dan ze kunnen worden aangevuld.
  • Eenmaal afgedankt worden producten als afval behandeld en vaak verbrand of gestort, wat leidt tot het verlies van waardevolle en schaarse natuurlijke hulpbronnen.
  • Onveilige manieren van afvalverwerking leiden er ook toe dat gevaarlijke stoffen weglekken in bodem, water en lucht.
  • Zowel de fabricage als het vervoer van producten leiden tot vervuiling en grootschalig energiegebruik die in de circulaire economie vermeden kunnen worden.

De voorraden van sommige natuurlijke hulpbronnen raken nu al uitgeput en het probleem zal nog groter worden naarmate de wereldbevolking groeit en de economische welvaart meer mensen bereikt.