Wpływ strony TCO Certified w łańcuchu dostaw produktów IT

Impacts and Insights 2019 mierzy postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród właścicieli marek z produktami IT certyfikowanymi zgodnie z TCO Certified, 2015-2018.

SUMMARY
PEŁNE SPRAWOZDANIE