- Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania z TCO Certified, kryteriów i metod weryfikacji. Jeśli coś nie jest ujęte, skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy. Innym sposobem na bycie na bieżąco jest zapisanie się do naszych newsletterów.

O TCO Certified

Produkty IT stawiają szereg wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem w całym ich cyklu życia:

  • W fabrykach dochodzi do łamania praw człowieka.
  • Substancje niebezpieczne są stosowane zarówno w produktach, jak i w ich produkcji.
  • Produkty często mają krótszą żywotność ze względu na złą ergonomię, niską jakość oraz gdy nie można ich naprawić lub unowocześnić.
TCO Certified to najbardziej wszechstronny na świecie certyfikat zrównoważonego rozwoju dla produktów IT. Kryteria zawarte na stronie TCO Certified są podstawą zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego w całym cyklu życia produktów IT, a zgodność z nimi jest niezależnie weryfikowana zarówno przed, jak i po certyfikacji. TCO Certified jest dostępna dla 12 kategorii produktów: wyświetlaczy, notebooks, tablets, smartfonów, komputerów stacjonarnych, komputerów typu all-in-one, projektorów, zestawów słuchawkowych, sprzętu do przetwarzania obrazu, sprzętu sieciowego, produktów do przechowywania danych i serwerów.

Celem strony TCO Certified jest stymulowanie postępu w kierunku bardziej zrównoważonych produktów IT. Organizacje kupujące produkty IT mogą wykorzystać TCO Certified jako narzędzie do określenia istotnych i aktualnych kryteriów zrównoważonego rozwoju. Certyfikacja pomaga również branży IT ustrukturyzować swoją pracę w zakresie zrównoważonego rozwoju i oferuje platformę do ciągłego doskonalenia.

Oznacza to, że kryteria zawarte w TCO Certified obejmują zarówno kryteria odpowiedzialności środowiskowej, jak i społecznej w całym cyklu życia produktu, a certyfikacja spełnia wymagania normy ISO 14024, typ 1 Ecolabel. Niezależne organizacje weryfikacyjne dokonują przeglądu i sprawdzają, czy produkty spełniają wszystkie kryteria zawarte w TCO Certified. Kryteria i metody weryfikacji są oparte na nauce i są opracowywane w otwartym procesie z udziałem naszej międzynarodowej sieci interesariuszy.

Learn more about TCO Certified

Certyfikujemy konkretne modele produktów. Marki nie mogą być certyfikowane.

System certyfikacji w TCO Certified jest regularnie weryfikowany, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, pod kątem dokładności i spójności z zasadami zawartymi w ISO 14024 dla Ecolabelling Typu 1. System został również oceniony przez Global Ecolabelling Network w ramach procesu wzajemnego przeglądu GENICES.

Wszystkie weryfikacje kryteriów przeprowadzane są przez niezależnych weryfikatorów akredytowanych zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Każda jednostka testująca i weryfikująca jest poddawana regularnym przeglądom, zarówno przez TCO Development, jak i niezależne organizacje akredytujące.

Nie. Ponieważ TCO Certified jest kompletnym certyfikatem zrównoważonego rozwoju, wszystkie certyfikowane modele produktów zostały zweryfikowane pod kątem spełnienia pełnego zestawu kryteriów dla danej kategorii. TCO Certified Edge jest dodatkowym certyfikatem, który może być dodany do certyfikowanych modeli, dla tych wiodących produktów wykazujących się wyższą wydajnością w wybranych kryteriach zrównoważonego rozwoju.

Nie. Poprawna nazwa certyfikatu to "TCO Certified". Nazwa ta powinna być konsekwentnie stosowana wszędzie tam, gdzie wspomina się o certyfikacji. "Etykieta TCO" odnosi się do wcześniejszych generacji i jest przestarzała. Nasza