- Dlaczego warto korzystać z TCO Certified w zakupach?

Wywieraj wpływ dzięki zrównoważonym zakupom

Produkty IT, które kupujesz, mogą wiązać się z zagrożeniami społecznymi i środowiskowymi, ale mogą również pomóc Ci w zrównoważonym rozwoju. Opowiemy Ci, jak to zrobić.

1

Ryzyko

Produkty informatyczne wiążą się z wieloma zagrożeniami dla zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia

1

Wyzwanie

Aby zapewnić zrównoważony rozwój w branży IT, potrzebna jest wiedza specjalistyczna i szerokie zasoby

1

Rozwiązanie

Zapytaj na TCO Certified i zrób kolejny krok w odpowiedzialności społecznej i środowiskowej

Produkty IT - zagrożenie dla ludzi i środowiska

Produkty informatyczne wiążą się z szerokim zakresem zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju w całym cyklu ich życia. W fabrykach dochodzi do łamania praw człowieka. Szkodliwe substancje są stosowane zarówno w produktach, jak i w ich produkcji. Produkty często mają krótszą żywotność ze względu na słabą ergonomię, niską jakość oraz brak możliwości ich naprawy lub modernizacji.

Prosząc o stronę TCO Certified przy zakupie produktów IT, możesz zachęcić branżę IT do przyjęcia większej odpowiedzialności i podążania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Twoje wybory mają bezpośredni wpływ na to, jak działa branża.

TCO Certified ułatwia stawianie wyzwań branży IT

Produkty IT mają złożone, globalne łańcuchy dostaw z wieloma podwykonawcami, a rozwój technologii następuje w szybkim tempie. Dlatego do ustalenia odpowiednich kryteriów dotyczących produktów, które stanowią prawdziwe wyzwanie dla branży IT, potrzebne są zarówno duże zasoby, jak i wysoki poziom wiedzy specjalistycznej. Jeszcze trudniejsze jest sprawdzenie, czy produkty i fabryki spełniają ustalone kryteria.

TCO Certified to kompletne i kompleksowe rozwiązanie, z kryteriami, które równoważą odpowiedzialność środowiskową i społeczną, jak również niezależną weryfikacją zgodności z kryteriami w całym cyklu życia produktu. Kiedy organizacje na całym świecie proszą o TCO Certified, powstaje jasność i wspólne zasady gry, a przemysł jest zmuszony do przyjęcia odpowiedzialności.

Kupuj w sposób zrównoważony - oto jak to robić!

Dzięki TCO Certified nie musisz wiedzieć, jak ustalić odpowiednie kryteria, które faktycznie stanowią wyzwanie dla branży IT. Ponieważ my to robimy. Nie potrzebujesz też dużej sieci ekspertów, którzy sprawdzą, czy kryteria są spełnione. My również się tym zajmiemy. TCO Certified to kompletne narzędzie, gotowe do użycia. Wszystko, co musisz zrobić, to określić TCO Certified w swoich umowach zakupowych i upewnić się, że sprzedawcy przedstawią ważny certyfikat produktu jako dowód zgodności.

Aby rozpocząć, postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku.

Możesz być zainteresowany w: