Tillgång till hållbarhetsaspekter om produkter och deras livscykel spelar en viktig roll för en hållbar IT-hantering. Certifieringar och märkningar ingår nu i allt större utsträckning i e-kataloger, vilket gör ett hållbart val mer tillgängligt än någonsin tidigare!

För inköpare kan det vara svårt att navigera i produktmodeller, deras funktioner och hållbarhetsaspekter. Leverantörer erbjuder ofta elektronikkataloger, främst med fokus på tekniska parametrar. I allt större utsträckning innehåller nu flera sådana förteckningar också information om huruvida dessa produkter är certifierade enligt befintliga miljömärkningssystem eller hållbarhetscertifieringar.

Dmytro Kapotia
Blogg av:
Dmytro Kapotia

Europa

TCO Certified i återförsäljarlistor och e-kataloger

Som den ledande hållbarhetscertifieringen för IT-produkter har vi blivit kontaktade av flera plattformar som vill göra det lättare att hitta mer hållbara IT-produkter som också uppfyller deras tekniska behov.

Dessa inkluderar, men är inte begränsade till:

  • AB-gruppen är en stor IT-distributör i Central- och Östeuropa. De har ett produktfilter för TCO Certified i sin webbutik och erbjuder reservdelar, förlängda garantier och reparationer för att främja cirkularitet.
  • 1WorldSync samlar information om IT-produkter från flera olika källor till ett enhetligt innehåll. Plattformen har integrerat TCO Certified i sin DataSource-tjänst. Återförsäljare som använder DataSource kan begära uppgifter om produkterna i sin butik, inklusive om de är certifierade i enlighet med TCO Certified.
  • Ecomedes är en annan dataaggregator med en plattform i USA - Fulcrum. Plattformen tillhandahåller en förteckning över produkter som är godkända för offentlig upphandling (under US General Services Administration). inköpare kan söka på TCO Certified och få en förteckning över tillgängliga certifierade produkter.