De stad Göteborg is de op één na grootste gemeente van Zweden. De regio wil een voorloper zijn op het gebied van milieu en stadsontwikkeling en gebruikt overheidsopdrachten als instrument om positieve verandering teweeg te brengen. MVO-specialist Johan Davidsson heeft enkele toptips voor succes.

"We nemen duurzaamheidseisen op in onze contracten omdat we weten dat we een verschil kunnen maken. De stad Göteborg is een grote en belangrijke klant voor veel van onze leveranciers, dus de criteria die wij stellen zijn belangrijk voor hen. We hebben sterke ambities op het gebied van duurzaamheid en samen met onze leveranciers kunnen we positieve veranderingen tot stand brengen", aldus Johan Davidsson.

De stad Göteborg koopt jaarlijks voor twee miljard euro aan producten en diensten in. Bij de afdeling inkoop en aanbesteding werken ongeveer 70 mensen.

Davidsson voegt daaraan toe: "We beschikken over een goede expertise en relatief uitgebreide middelen om met duurzame inkoop te werken. We stellen eigen criteria vast wanneer dat nodig is, maar vaak is het efficiënter om criteria te gebruiken die de leveranciers al kennen. Om dit te bereiken maken we gebruik van criteria in certificeringen, hergebruiken we contracten die we eerder hebben geschreven of leren we van andere overheden en gebruiken we materiaal van het Nationaal Agentschap voor Overheidsopdrachten."

1

De grootste uitdaging voor de stad Göteborg is niet het opstellen van duurzaamheidscriteria, maar het controleren of producten en fabrieken aan de vastgestelde criteria voldoen. Een criterium dat niet wordt opgevolgd is zinloos, aldus Johan Davidsson.

"We moeten ervoor kunnen zorgen dat de leveranciers en de producten die we kopen aan de gestelde eisen voldoen. De beste strategie is om gedurende het hele proces toezicht te houden, ook vroeg in het proces tijdens de ontwerpfase van de criteria", zegt hij.

De stad Göteborg gebruikt TCO Certified

De stad Göteborg heeft besloten de duurzaamheidscertificering TCO Certified te gebruiken als instrument bij de aanschaf van IT-producten. Johan Davidsson legt uit waarom zij TCO Certified zien als de meest geschikte duurzaamheidscertificering voor IT-producten:

"Het verwijzen naar een certificering in aanbestedingsdocumenten schept duidelijkheid voor zowel leveranciers als de inkooporganisatie. Het is fijn dat een derde partij controleert of aan de criteria wordt voldaan. Het is voor ons veel gemakkelijker en minder arbeidsintensief om te controleren of een product al dan niet gecertificeerd is, dan om te controleren of aan alle criteria die in een certificering zijn opgenomen, wordt voldaan."

TCO Certified omvat een groot aantal sociale en milieucriteria die verder gaan dan wetgeving en industrienormen. Vragen om een certificering die vele parameters omvat, is gemakkelijker en efficiënter dan deze criteria afzonderlijk vast te stellen en op te volgen, besluit Davidsson.

Ambitieus werken met conflictmineralen

Als onderdeel van haar werk op het gebied van duurzaamheid streeft de stad Göteborg naar een verantwoorde benadering van conflictmineralen zoals tantalum, tin, wolfraam en goud. Deze mineralen, die worden gebruikt in IT-producten, worden gewonnen in conflictgebieden onder omstandigheden waarin de mensenrechten routinematig worden geschonden. De stad Göteborg heeft een rapport gepubliceerd waarin de complexiteit van het probleem wordt beschreven, waarom het moeilijk is producten met conflictmineralen volledig te vermijden en wat organisaties kunnen doen om het risico te verkleinen. Een manier om dit te doen is volgens het rapport TCO Certified op te nemen in de contracttaal voor de aankoop van IT-producten.

"Er zijn geen andere toepasselijke certificeringen die betrekking hebben op conflictmineralen. Met TCO Certified moet de merkeigenaar een beleid hebben voor het verantwoord inkopen van mineralen. Zij
moeten ook initiatieven in de regio ondersteunen die werken in conflict- en risicogebieden", zegt Johan Davidsson.

Tips! Hoe gebruik je certificeringen bij aanbestedingen

  • De EU-richtlijn inzake overheidsopdrachten staat overheden toe milieukeuren en duurzaamheidscertificaten te gebruiken bij overheidsopdrachten.
  • Er gelden enkele voorwaarden. Zo moeten de criteria voor de certificering in een open en transparant proces worden ontwikkeld en moet de naleving van de criteria door een onafhankelijke instantie worden gecontroleerd.