Criteria opstellen:

Samenvatting van de criteria in TCO Certified, generation 9

Een gedetailleerd overzicht van alle criteria, voor alle 12 productcategorieën in TCO Certified.

1

TCO Certified behandelt zowel sociale als milieuaspecten tijdens de levenscyclus van IT-producten, en helpt u veel van de meest cruciale duurzaamheidsuitdagingen van vandaag aan te pakken. De criteria zijn onderverdeeld in acht hoofdstukken.

  • Product- en duurzaamheidsinformatie
  • Sociaal verantwoorde productie
  • Milieuvriendelijke productie
  • Gezondheid en veiligheid van de gebruiker