- Vaak gestelde vragen

Antwoorden op vaak gestelde vragen

Vind antwoorden op vragen over het gebruik van TCO Certified, de criteria en verificatiemethoden. Als iets niet wordt behandeld, neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder. Een andere manier om op de hoogte te blijven is u te abonneren op onze nieuwsbrieven.

Over TCO Certified

IT-producten brengen gedurende hun levenscyclus een aantal uitdagingen op het gebied van duurzaamheid met zich mee:

  • In de fabrieken worden de mensenrechten geschonden.
  • Gevaarlijke stoffen worden zowel in producten als bij de vervaardiging ervan gebruikt.
  • Producten hebben vaak een kortere levensduur door slechte ergonomie, lage kwaliteit en wanneer ze niet kunnen worden gerepareerd of opgewaardeerd.
TCO Certified is 's werelds meest uitgebreide duurzaamheidscertificering voor IT-producten. De criteria in TCO Certified sturen sociale en ecologische duurzaamheid gedurende de hele levenscyclus van IT-producten en de naleving ervan wordt onafhankelijk geverifieerd, zowel vóór als na de certificering. TCO Certified is beschikbaar voor 12 productcategorieën: beeldschermen, notebooks, tablets, smartphones, desktops, all-in-one pc's, projectoren, headsets, beeldvormingsapparatuur, netwerkapparatuur, gegevensopslagproducten en servers.

Het doel van TCO Certified is de vooruitgang naar meer duurzame IT-producten te stimuleren. Organisaties die IT-producten kopen, kunnen TCO Certified gebruiken als instrument voor het specificeren van relevante en actuele duurzaamheidscriteria. De certificering helpt de IT-industrie ook hun werk met duurzaamheid te structureren en biedt een platform voor voortdurende verbetering.

Het betekent dat de criteria in TCO Certified zowel milieu- als sociale verantwoordelijkheidscriteria omvatten gedurende de gehele levenscyclus van het product, en dat de certificering voldoet aan de vereisten van een ISO 14024, type 1-milieukeur. Onafhankelijke verificatieorganisaties beoordelen en controleren of producten aan alle criteria van TCO Certified voldoen. De criteria en verificatiemethoden zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden ontwikkeld in een open proces met ons internationale netwerk van belanghebbenden.

Learn more about TCO Certified

Wij certificeren specifieke productmodellen. Merken kunnen niet worden gecertificeerd.

Het certificeringssysteem op TCO Certified wordt regelmatig, zowel intern als extern, getoetst op nauwkeurigheid en consistentie met de beginselen van ISO 14024 voor milieukeuren type 1. Het systeem is ook beoordeeld door de Global Ecolabelling Network als onderdeel van het GENICES peer review proces.

Alle verificatie van criteria wordt uitgevoerd door onafhankelijke verificateurs die geaccrediteerd zijn volgens ISO/IEC 17025. Elke test- en verificatie-instantie wordt regelmatig beoordeeld, zowel door TCO Development als door onafhankelijke accreditatie-organisaties.

Nee. TCO Certified een volledige duurzaamheidscertificering is, is gecontroleerd of alle gecertificeerde productmodellen voldoen aan de volledige reeks criteria voor die categorie. TCO Certified Edge is een aanvullende certificering die kan worden toegevoegd aan gecertificeerde modellen, voor toonaangevende producten die superieure prestaties laten zien op bepaalde duurzaamheidscriteria.

Nee. De correcte naam van de certificering is "TCO Certified". Deze naam moet consequent worden gebruikt wanneer de certificering wordt genoemd. "TCO-label" verwijst naar eerdere generaties en is verouderd. Ons merkboek biedt richtlijnen voor een correct gebruik van het merk TCO Certified , inclusief terminologie en algemene feiten.