- Stap-voor-stap handleiding voor kopers

Gids voor duurzame IT-inkoop met TCO Certified

Hebt u hulp nodig om van start te gaan met uw duurzame inkoopstrategie? Volg onze gids voor praktische tips onderweg.

1

Stap 1 - bereid uw organisatie voor

Stel uzelf enkele belangrijke vragen om uw huidige situatie te beoordelen
  • Heeft uw organisatie duurzaamheidsdoelstellingen?
  • Is duurzaamheid opgenomen in uw huidige aankoopbeleid?
  • Is IT-aankoop geïntegreerd in de algemene duurzaamheidsstrategie?
  • Hebt u uw duurzaamheidsbeleid besproken met uw IT-hardwareleveranciers?
Stel uw doelen
  • Integreer IT-inkoop als onderdeel van een strategie om uw duurzaamheidsdoelen te bereiken. De aanschaf van duurzamere producten kan uw organisatie helpen negatieve impacts te verminderen en bij te dragen aan grotere doelen, zoals de 2030 Sustainable Development Goals (SDG's).
  • Analyseer de sociale en milieurisico's gedurende de hele levenscyclus van het product om te bepalen aan welke productcategorieën bij duurzaam inkopen prioriteit moet worden gegeven. Denk ook aan potentiële voordelen, zoals energie- en kostenbesparingen en vermindering van afval.
  • Ontwikkel beleid en plannen met meetbare doelen en streefcijfers voor verminderde milieu- en sociale impact van IT-producten. Hierbij kan worden gedacht aan een grotere verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen om schendingen van de mensenrechten tegen te gaan, en een langer productgebruik, producthergebruik en terugname om circulariteit te stimuleren.
Betrek de juiste mensen
  • Betrek in de beleids-, contract- en follow-upfase teamleden met specialistische kennis op het gebied van IT-operaties, duurzaamheid, financiën en inkoop. Maak afspraken over duurzaamheidsprioriteiten en over het meten van de vooruitgang.
  • Breng management en teamleden op de hoogte van de duurzaamheidsrisico's die verbonden zijn aan IT-producten en hoe duurzaam inkopen u kan helpen die risico's te verminderen. Communiceer regelmatig over uw vorderingen om een bedrijfsbrede betrokkenheid op te bouwen.
  • Zorg voor steun op managementniveau voor zowel uw duurzaamheidsdoelstellingen als uw inkoopstrategie. Dit is van vitaal belang om van duurzaamheid een prioriteit te maken en te zorgen voor voldoende steun wanneer u uw plan uitrolt.