- Controle op de naleving

20.000 uur onafhankelijke verificatie per jaar

Met TCO Certified zijn alle criteria verplicht en wordt de naleving ervan altijd onafhankelijk gecontroleerd. Elk jaar besteden geaccrediteerde deskundigen meer dan 20.000 uur aan producttests en beoordelingen van de toeleveringsketen. Verificatie vindt zowel voor als na certificering plaats, gedurende de gehele geldigheidsperiode van het certificaat.

Alle criteria zijn verplicht

Met TCO Certified zijn er geen achterpoortjes. Gecertificeerde producten moeten voldoen aan alle criteria voor hun productcategorie, zonder uitzonderingen, wat altijd wordt gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen.

Naleving gedurende de hele levensduur van het certificaat

Gecertificeerde producten en de fabrieken waar ze worden gemaakt moeten gedurende de volledige geldigheidsduur van het certificaat voldoen aan de criteria van TCO Certified . De producten, fabrieken en merkeigenaren worden opgevolgd met steekproeven op basis van risicobeoordelingen.

Niet-naleving heeft reële gevolgen

De merkeigenaar is er contractueel verantwoordelijk voor dat gecertificeerde producten en de fabrieken waar ze worden gemaakt aan alle criteria van TCO Certified voldoen. Niet-naleving heeft reële gevolgen - certificaten kunnen worden ingetrokken en fabrieken kunnen het recht verliezen om gecertificeerde producten te vervaardigen.

Verificatieorganisaties die u kunt vertrouwen

De onafhankelijke verificatieorganisaties die wij gebruiken zijn gespecialiseerd in IT-producten, sociale verantwoordelijkheid of andere duurzaamheidskwesties. Alle testfaciliteiten zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025.