- Verificatie van de naleving

De naleving van de criteria wordt onafhankelijk geverifieerd

De enige manier om er zeker van te zijn dat aan de criteria van TCO Certified wordt voldaan, is de fabrieksomstandigheden en de producten zelf te beoordelen, wat zowel uitgebreide middelen als een hoog niveau van deskundigheid vereist. Daarom werken wij met onafhankelijke test- en verificatieorganisaties. Zij zijn geaccrediteerd om producttests uit te voeren, fabrieksaudits en corrigerende maatregelen te verifiëren en de naleving van milieu-eisen te beoordelen.

Verificatieorganisaties die u kunt vertrouwen

De naleving van alle criteria op TCO Certified wordt gecontroleerd door onafhankelijke verificatieorganisaties die gespecialiseerd zijn in IT-producten, sociale verantwoordelijkheid of andere duurzaamheidskwesties. Alle testfaciliteiten zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025.

Naleving tijdens de levensduur van het certificaat

Gecertificeerde producten en de fabrieken waar ze worden gemaakt, moeten voldoen aan de criteria op TCO Certified gedurende de volledige geldigheidsperiode van het certificaat, dat zowel voor als na de afgifte ervan wordt gecontroleerd. Producten, fabrieken en merkeigenaars worden steekproefsgewijs gecontroleerd op basis van risicobeoordelingen.

De merkeigenaar is er contractueel verantwoordelijk voor dat gecertificeerde producten en de fabrieken waar ze worden gemaakt, voldoen aan de criteria op TCO Certified. Merkeigenaren zullen verantwoordelijk worden gesteld in gevallen van niet-naleving.

Stap 1:

Voordat een product wordt gecertificeerd

  • Het product wordt getest door een onafhankelijke verificateur om er zeker van te zijn dat het voldoet aan alle criteria van TCO Certified.
  • De merkeigenaar moet een gedragscode hebben die voldoet aan onze criteria voor maatschappelijk verantwoorde productie. Deze gedragscode moet worden toegepast in de hele toeleveringsketen die verbonden is met gecertificeerde producten.
  • Onafhankelijke verificatie van de naleving van milieu-eisen voor producten en fabrieken.
  • Er wordt een onafhankelijke audit van de sociale verantwoordelijkheid in de productie uitgevoerd. Voor alle gevallen van non-conformiteit wordt een correctief actieplan opgesteld.
  • Merkeigenaars moeten bewijzen dat ten minste om de drie jaar sociale audits worden uitgevoerd in alle eindassemblagefabrieken die gecertificeerde producten vervaardigen.