Göteborgs stad är Sveriges näst största kommun. Regionen strävar efter att vara en föregångare inom miljö- och stadsutveckling och använder offentlig upphandling som ett verktyg för att driva positiv förändring. CSR-specialisten Johan Davidsson har några topptips för att lyckas.

"Vi inkluderar hållbarhetskrav i våra kontrakt eftersom vi vet att vi kan göra skillnad. Göteborgs stad är en stor och viktig kund för många av våra leverantörer, så de krav vi ställer upp är viktiga för dem. Vi har starka ambitioner inom hållbarhetsområdet och tillsammans med våra leverantörer kan vi åstadkomma positiva förändringar", säger Johan Davidsson.

Göteborgs stad upphandlar produkter och tjänster till ett värde av två miljarder euro varje år. Cirka 70 personer arbetar på inköps- och upphandlingsavdelningen.

Davidsson tillägger: "Vi har en god kompetens och relativt omfattande resurser för att arbeta med hållbar upphandling. Vi skapar egna krav när vi behöver det, men det är ofta effektivar