Organizacje korzystające z serwisu TCO Certified do zakupu produktów IT mają teraz nowy sposób na zmierzenie swojego wpływu na zrównoważony rozwój. Report Generator to internetowe narzędzie do raportowania, które prezentuje zweryfikowane dane i twierdzenia dotyczące certyfikowanych produktów.

Narzędzie jest obecnie wersją beta. Dane są poprawne, ale funkcje i interfejs użytkownika będą dopracowywane w najbliższych miesiącach.

Raporty opracowywane przez Report Generator obejmują trzy obszary: emisję dwutlenku węgla, zużycie materiałów i społecznie odpowiedzialną produkcję. Korzystanie z Generatora Raportów pomaga organizacji mierzyć i komunikować postępy w realizacji kluczowych celów zrównoważonego rozwoju, takich jak zmniejszenie wpływu na klimat, redukcja odpadów i ochrona pracowników w łańcuchu dostaw.

Narzędzie zostało zaprojektowane w celu wsparcia regularnych procesów pomiaru i raportowania. Dane są prezentowane rok do roku, co pomaga monitorować postępy w czasie. W celu zwiększenia dokładności, raporty są dostosowywane do organizacji pod względem zakupionych produktów, ilości, oczekiwanego okresu użytkowania oraz regionu.

Generator raportów jest bezpłatny. Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia nabywców, jeśli masz pytania dotyczące narzędzia lub chcesz wiedzieć, jak TCO Certified może pomóc w zakupie bardziej zrównoważonych produktów IT.

DO GENERATORA RAPORTÓW

Pomiary śladu węglowego produktów były trudnym tematem do podjęcia w raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Emisja dwutlenku węgla z zakresu 3, czyli emisja poza własną organizacją, jest najtrudniejsza do oblic