Zmniejsz ilość e-odpadów dzięki stronie TCO Certified Edge , E-waste Compensated

1

TCO Certified Edge E-waste Compensated pomaga wziąć odpowiedzialność za wytwarzane przez siebie e-odpady i przyczynić się do rozwiązania problemu. Za każdy zakupiony produkt IT w kraju, w którym nie ma bezpiecznych systemów recyklingu, zbierana jest odpowiednia ilość e-odpadów.

Organizacje koordynujące zbiórkę e-odpadów związane z TCO Certified Edge , E-waste Compensated muszą spełniać surowe wymogi społeczne i środowiskowe, aby chronić środowisko przed niebezpiecznymi substancjami i tworzyć uczciwe miejsca pracy lokalnie.

TCO Certified Edge to certyfikat uzupełniający do TCO Certified, przeznaczony dla najlepszych w swojej klasie produktów spełniających wiodące kryteria zrównoważonego rozwoju. Certyfikat wyróżnia te produkty, które są liderami w tej dziedzinie. Wszystkie produkty certyfikowane na TCO Certified Edge są również niezależnie weryfikowane pod kątem spełnienia wszystkich kryteriów TCO Certified , w tym kompleksowych wymogów dotyczących ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.

TCO Certified Edge, E-waste Compensated jest dostępny na notebooks, smartfony i tablets.

Pobierz za notebooks
Pobierz dla smartfonów
Pobierz za tablets

Jak to działa