Zmniejsz ilość e-odpadów dzięki stronie TCO Certified Edge , E-waste Compensated

1

E-odpady to ogromny problem dla zdrowia ludzi i środowiska. Oto sposób na wzięcie odpowiedzialności i przyczynienie się do jego rozwiązania. Kupując produkt IT certyfikowany zgodnie z kryterium TCO Certified Edge , E-waste Compensated, równoważna ilość e-odpadów jest zbierana w kraju, w którym brakuje bezpiecznych systemów recyklingu.

Chroni to środowisko przed substancjami niebezpiecznymi, a dzięki wymogom społecznym powstają lokalnie uczciwe miejsca pracy.

TCO Certified Edge to certyfikat uzupełniający do TCO Certified, przeznaczony dla najlepszych w swojej klasie produktów spełniających wiodące kryteria zrównoważonego rozwoju. Certyfikat wyróżnia te produkty, które są liderami w tej dziedzinie. Wszystkie produkty certyfikowane na TCO Certified Edge są również niezależnie weryfikowane pod kątem spełnienia wszystkich kryteriów zawartych w TCO Certified, w tym kompleksowych wymagań dotyczących odpowiedzialności środowiskowej i społecznej.

TCO Certified Edge, E-waste Compensated jest dostępny na notebooks, smartfony i tablets.

Pobierz za notebooks