Joost de Kluijver (grundare av Closing the Loop) berättar om hur hans unga organisation samarbetade med Ingram Micro för att implementera en branschförändrande "grön" tjänst, känd som Waste Compensation.

Det här fallet är en del av serien om bästa praxis för den cirkulära elektronikdagen 2021. Flera organisationer står bakom detta initiativ som äger rum den 24 januari med målet att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ett mer ansvarsfull förhållningssätt till elektronik.

Vilken roll spelar innovatörer som Closing the Loop när det gäller att göra teknikindustrin mer hållbar?

Vi tror att teknikbranschen har potential att göra cirkuläritet - ett ganska abstrakt och komplext ämne - relevant för alla människor på jorden genom att göra deras mobila enheter avfallsfria. Vi erbjuder användare, inköpare, och säljare av enheter ett enkelt sätt att kompensera för avfallet från den produkt de köper och använder.

För att få fart på cirkulariteten är det verkligen viktigt att visa på de möjligheter som finns tillgängliga just nu. Vårt partnerskap med Ingram Micro är ett utmärkt exempel på hur teknikjättar kan samarbeta med innovativa företag som redan erbjuder sätt att införa grön, eller "cirkulär" IT. Erbjudanden som kan genomföras ganska enkelt och på ett pragmatiskt sätt hjälper branschen och dess kunder att komma igång med övergången.

Varför valde Ingram Micro att samarbeta med Closing the Loop?

Ingram Micro ser till att deras företagsägda notebooks genomgår en ansvarsfull avfallshanteringsprocess. De notebooks som säljs vidare till kunderna och som så småningom kasseras kan dock sluta som avfall. Genom att införa avfallskompensation gör Ingram Micro det möjligt för sina notebooks att få ett andra, tredje eller fjärde liv och ser till att en motsvarande mängd Elektroniskt avfall avlägsnas från den globala avfallsströmmen. På detta sätt förlänger Ingram Micro inte bara livslängden på sina använda elektroniska apparater, utan bidrar också till en världsomspännande cirkulär ekonomi. Deras återanvändningsprogram blir ett "slutet kretslopp".

Vilka är fördelarna med att införa kompensation för avfall?

Closing the Loop-modellen för kompensation för avfall är smart eftersom den minskar Elektroniskt avfall på platser där det behövs mest. Vårt arbete ökar återanvändningen av knappa resurser. När begagnade apparater säljs vidare vet vi inte om de till slut hamnar som avfall, och Waste Compensation bidrar till att undvika en situation där knappa resurser slösas bort. Detta är ett utmärkt första steg på en lång och utmanande resa för att förbättra hanteringen av elektronik. Med detta sagt: återanvändning är bra, det råder ingen tvekan om det. Vi gör det helt enkelt ännu bättre genom att göra det avfallsfritt.