- Om oss

30 år av hållbar utveckling av IT-produkter

Organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified är TCO Development. Vi arbetar globalt för en framtid där alla IT-produkter har en hållbar livscykel. Vårt internationella team har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med teammedlemmar som arbetar på distans på flera kontinenter runt om i världen.

Vi har en långsiktig plan för att möjliggöra en hållbar livscykel för IT-produkter och samarbetar med IT inköpare och andra intressenter för att driva på utvecklingen. Vår plan är kopplad till andra viktiga hållbarhetsmål, t.ex. FN:s mål för hållbar utveckling.

Vår historia började för mer än 30 år sedan när vi introducerade världens första globala certifiering för IT-produkter. Sedan dess har TCO Certified utvecklats och är nu världens enda globala hållbarhetscertifiering för IT-produkter. krav är omfattande och omfattar både miljömässigt och socialt ansvar i leverantörskedjan och under hela produktens livscykel.

För att utmana branschen och driva på utvecklingen av mer hållbara IT-produkter har vi krav går längre än lagstiftning och branschstandarder. En ny generation av TCO Certified utvecklas var tredje år, med striktare och mer omfattande krav och verifiering metoder.

TCO Certified omfattar de flesta IT-produkter som du hittar på kontoret och de som lagrar dina data. Med ett brett utbud av certifierade produktmodeller från välkända märken är detta certifieringen för inköpare som vill minska riskerna och välja IT-produkter på ett ansvarsfullt sätt.