- Ofta ställda frågor

Svar på ofta ställda frågor

Hitta svar på frågor om hur du använder TCO Certified, krav och verifiering . Om något inte täcks, kontakta oss så hjälper vi dig gärna. Ett annat sätt att hålla dig uppdaterad är att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Om TCO Certified

IT-produkter innebär ett antal hållbarhetsutmaningar under hela deras livscykel:

  • Det förekommer kränkningar av de mänskliga rättigheterna i fabrikerna.
  • Farliga ämnen används både i produkter och i tillverkningen av dem.
  • Produkter har ofta en kortare livslängd på grund av dålig ergonomi, låg kvalitet och när de inte kan repareras eller uppgraderas.
TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för it-produkter. krav i TCO Certified driver social och miljömässig hållbarhet genom hela it-produktens livscykel och efterlevnaden verifieras oberoende, både före och efter certifieringen. TCO Certified finns för 12 produktkategorier: bildskärmar, notebooks, tablets, smartphones, desktops, all-in-one PCs, projektorer, headsets, bildåtergivning, nätverksutrustning, datalagringsprodukter och servrar.

Syftet med TCO Certified är att driva på utvecklingen mot mer hållbara IT-produkter. Organisationer som köper IT-produkter kan använda TCO Certified som ett verktyg för att specificera relevant och aktuell hållbarhet krav. Certifieringen hjälper också IT-industrin att strukturera sitt arbete med hållbarhet och erbjuder en plattform för kontinuerlig förbättring.