Detta är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

Hitta våra senaste pressmeddelanden här

Elektronik- och IT-produkter tillverkas till stor del under hårda arbetsförhållanden i prispressade leveranskedjor. Dessa pressade förhållanden har lett till överdriven övertid, osäkra arbetsmiljöer och andra negativa konsekvenser för arbetstagarna. Eftersom vissa märken visar framsteg mot mer ansvarsfull praxis är det viktigt att organisationer som köper IT-produkter använder verktyg som EU:s nya direktiv om offentlig upphandling för att fortsätta drivkraften mot mer hållbara tillverkningen elektronikprodukter.

Flera IT-varumärken har börjat visa ett ökat engagemang för socialt och miljömässigt ansvar.