Vägledning för inköpare:

Likvärdigt bevis på överensstämmelse med TCO Certified

Bevislista som behövs för att en icke-certifierad produktmodell ska anses vara lika med en certifierad modell.

1