Vägledning för inköpare:

Likvärdigt bevis på överensstämmelse med TCO Certified

Bevislista som behövs för att en icke-certifierad produktmodell ska anses vara lika med en certifierad modell.

1

TCO Certified erbjuder organisationer ett enkelt sätt att hantera hållbarhetseffekterna av de IT-produkter de köper och använder. När du anger TCO Certified kan inköpsmyndigheter i vissa regioner – särskilt i Europeiska unionen – vara skyldiga att godta likvärdiga bevis på att certifieringen uppfyller kraven krav .

I den här guiden beskrivs hur du ber om att det bevis som behövs för att en icke-certifierad produktmodell ska anses motsvara en produkt som certifierats enligt TCO Certified . Det inkluderar:

  • hur TCO Certified gör hållbar upphandling enklare.
  • En lista över alla åtta krav områden i TCO Certified .
  • En detaljerad förklaring av nödvändiga motsvarande bevis.