Vägledning för inköpare:

Likvärdigt bevis på överensstämmelse med TCO Certified

Förteckning över de bevis som krävs för att en icke-certifierad produktmodell ska betraktas som likvärdig med en certifierad.