- Steg-för-steg-guide för inköpare

Hur man använder TCO Certified vid it-upphandling

Att inkludera TCO Certified i upphandlingar och anbudsförfaranden är ett enkelt och oberoende verifierat sätt att främja miljömässigt och socialt ansvar i elektronikens livscykel och värdekedja. Vår steg-för-steg-guide hjälper dig att komma igång och ger praktiska tips längs vägen.