– Steg-för-steg-guide för inköpare

Guide till hållbara IT-inköp med TCO Certified

Behöver du hjälp med att komma igång med din hållbara upphandlingsstrategi? Följ vår guide för praktiska tips längs vägen.

1

Steg 1 – förbered din organisation

Ställ dig själv några viktiga frågor för att bedöma din nuvarande situation
  • Har dina organisationer hållbarhetsmål?
  • Ingår hållbarhet i dina nuvarande upphandlingspolicyer?
  • Är IT-inköp integrerade i den övergripande hållbarhetsstrategin?
  • Har du diskuterat dina hållbarhetspolicyer med dina IT-hårdvaruleverantörer?
Sätt upp dina mål
  • Integrera IT-inköp som en del av en strategi för att nå dina hållbarhetsmål. Att köpa mer hållbara produkter kan hjälpa din organisation att minska negativ påverkan och bidra till större mål, till exempel målen för hållbar utveckling 2030.
  • Analysera sociala och miljömässiga risker under hela produktlivscykeln för att avgöra vilka produktkategorier som ska prioriteras vid hållbart inköp. Tänk också på potentiella fördelar, såsom energi- och kostnadsbesparingar, och minskning av avfall.
  • Utarbeta strategier och planer med mätbara mål för minskad miljöpåverkan och social påverkan från IT-produkter. Det kan handla om ökat ansvarstagande på leverantörskedjan för att minska överträdelser av mänskliga rättigheter , längre produktanvändning, återanvändning och återtagande av produkter för att främja cirkuläritet.
Engagera rätt personer
  • I policy-, avtals- och uppföljningsfaser involverar du teammedlemmar med specialistkompetens inom IT-verksamhet, hållbarhet, ekonomi och upphandling. Kom överens om hållbarhetsprioriteringar och hur man mäter framsteg.
  • Utbilda ledning och teammedlemmar om hållbarhetsrisker kopplade till IT-produkter och hur hållbar upphandling kan hjälpa dig att minska dessa risker. Kommunicera dina framsteg regelbundet för att bygga upp ett företagsomfattande engagemang.
  • Säkerställ stöd på ledningsnivå för både dina hållbarhetsmål och inköpsstrategi. Detta är avgörande för att höja hållbarhetsprofilen som en prioritet och säkerställa tillräckligt stöd när du rullar ut din plan.