krav sammanställning:

Sammanfattning av krav på TCO Certified, generation 9

En detaljerad sammanfattning av alla krav, för alla 12 produktkategorier i TCO Certified.

1

TCO Certified täcker både sociala och miljömässiga aspekter under IT-produkternas livscykel och hjälper dig att ta itu med många av dagens mest avgörande hållbarhetsutmaningar. krav är uppdelad i åtta kapitel.

  • Information om produkter och hållbarhet
  • Socialt ansvarsfull tillverkningen
  • Miljömässigt ansvarsfull tillverkningen
  • Användarnas hälsa och säkerhet