- verifiering om efterlevnad

20 000 timmars självständigt arbete verifiering varje år.

Med TCO Certified är alla krav obligatoriska och efterlevnaden kontrolleras alltid oberoende. Varje år lägger ackrediterade experter mer än 20 000 timmar på produkttester och leverantörskedjan bedömningar. verifiering utförs både före och efter certifieringen, under hela certifikat's giltighetstid.

Alla krav är obligatoriska

På TCO Certified finns inga kryphål. Certifierade produkter måste uppfylla alla krav på krav för sin produktkategori, utan undantag, vilket alltid kontrolleras av oberoende experter.

Överensstämmelse under hela certifikat:s livslängd.

Certifierade produkter och de fabriker där de tillverkas måste följa krav på TCO Certified under hela giltighetstiden för certifikat. Produkter, fabriker och varumärkesägare följs upp med stickprovskontroller på grundval av riskbedömningar.

Bristande efterlevnad får verkliga konsekvenser

Varumärkesägaren är enligt avtal ansvarsfull ansvarig för att se till att certifierade produkter och fabrikerna där de tillverkas uppfyller alla krav i TCO Certified. Om kraven inte uppfylls får det reella konsekvenser - certifikat kan tas bort och fabrikerna kan förlora rätten att tillverka certifierade produkter.

verifiering organisationer som du kan lita på

De oberoende verifiering -organisationer som vi använder är specialiserade på IT-produkter, socialt ansvar eller andra hållbarhetsfrågor. Alla testanläggningar är ackrediterade enligt ISO 17025.

verifiering på TCO Certified