– verifiering efterlevnad

20 000 timmar oberoende verifiering varje år

Med TCO Certified är alla krav obligatoriska och efterlevnaden kontrolleras alltid oberoende. Varje år ägnar ackrediterade experter mer än 20 000 timmar åt produkttester och bedömningar av leveranskedjan. verifiering utförs både före och efter certifieringen, under hela giltighetstiden för certifikat.

Alla krav är obligatoriska

På TCO Certified finns inga kryphål. Certifierade produkter måste uppfylla alla krav på krav för sin produktkategori, utan undantag, vilket alltid kontrolleras av oberoende experter.

Efterlevnad under hela certifikat 's livslängd

Certifierade produkter och de fabriker där de tillverkas måste uppfylla kraven på krav på TCO Certified under hela giltighetstiden för certifikat. Produkter, fabriker och varumärkesägare följs upp med stickprovskontroller på grundval av riskbedömningar.

Bristande efterlevnad får verkliga konsekvenser

Varumärkesägaren är enligt avtal ansvarig för att de certifierade produkterna och fabrikerna där de tillverkas uppfyller alla krav på krav på TCO Certified. Om kraven inte uppfylls får det reella konsekvenser - certifikat kan tas bort och fabrikerna kan förlora rätten att tillverka certifierade produkter.

verifiering organisationer som du kan lita på

De oberoende verifiering -organisationer som vi använder är specialiserade på IT-produkter, socialt ansvar eller andra hållbarhetsfrågor. Alla testanläggningar är ackrediterade enligt ISO 17025.

verifiering på TCO Certified