- verifiering om efterlevnad

20 000 timmars självständigt arbete verifiering varje år.

Med TCO Certified är alla krav obligatoriska och efterlevnaden kontrolleras alltid oberoende. Varje år lägger ackrediterade experter mer än 20 000 timmar på produkttester och leverantörskedjan bedömningar. verifiering utförs både före och efter certifieringen, under hela certifikat's giltighetstid.

Alla krav är obligatoriska

På TCO Certified finns inga kryphål. Certifierade produkter måste uppfylla alla krav på krav för sin produktkategori, utan undantag, vilket alltid kontrolleras av oberoende experter.

Överensstämmelse under hela certifikat:s livslängd.

Certifierade produkter och de fabriker där de tillverkas måste följa krav på TCO Certified under hela giltighetstiden för certifikat. Produkter, fabriker och varumärkes