- krav översikt

Miljömässiga och sociala frågor krav med direkt påverkan

TCO Certified är det bästa verktyget för alla organisationer som vill utnyttja sitt inflytande på IT-produkten leverantörskedjan på ett trovärdigt sätt. krav är omfattande och omfattar både miljömässigt och socialt ansvar i leverantörskedjan och under IT-produktens hela livscykel.

Att driva förändring där det är viktigast

krav går längre än lagstiftning och industristandarder för att utmana IT-industrin och driva på utvecklingen. En ny generation av nya och uppdaterade krav utvecklas vart tredje år för att driva fram stegvisa förändringar och driva hållbarhet där det är viktigast. krav områden omfattar skadliga ämnen, cirkularitet, socialt ansvarsfull tillverkningen , miljömässigt ansvarsfull tillverkningen , miljömässigt , och mycket mer.