– Hållbarhetsfrågor vi fokuserar på

Miljömässiga och sociala risker med IT-produkter

Idag producerar och använder vi IT-produkter linjärt, vilket leder till att jungfruliga naturresurser utarmas för att tillverka produkter som ofta har kort livslängd innan de kasseras. Detta bidrar till klimatkrisen och enorma mängder giftigt elavfall .

Konfliktmineraler som används i IT-produkter är kända för att driva på krig och mänskliga rättigheter missbruk. Farliga ämnen innebär en mängd olika risker. Det sociala ansvaret finns problem med också genom hela leverantörskedjan. Från utvinning av råvaror till slutmontering, arbetstider, hälsa och säkerhet samt tvångsarbete är bara några exempel på problem som måste åtgärdas.

Sociala utmaningar i IT-produkten leverantörskedjan