– Hållbarhetsfrågor som vi riktar oss till

Miljömässiga och sociala risker med IT-produkter

Idag producerar och använder vi IT-produkter linjärt, vilket leder till att jungfruliga naturresurser utarmas för att tillverka produkter som ofta har kort livslängd innan de kasseras. Detta bidrar till klimatkrisen och enorma mängder giftiga elavfall .

Konflikt-mineraler används i IT-produkter är kända för att driva krig och mänskliga rättigheter Missbruk. Skadliga ämnen medför en mängd olika risker. Också socialt ansvar finns problem med i hela leveranskedjan. Från råvaruutvinning till slutmontering, arbetstider, hälsa och säkerhet och tvångsarbete är bara några exempel på problem som måste åtgärdas.

1
Konflikt-
mineraler
LÄS MER
1
Socialt
ansvar
LÄS MER
1
Skadliga
ämnen