- TCO Certified Accepted Substance List

Veiligere alternatieven voor de hier genoemde gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen in IT-producten vormen een risico voor de volksgezondheid en het milieu. De criteria in TCO Certified zijn erop gericht het gebruik van deze stoffen te verminderen of te elimineren, transparantie te bevorderen en trajecten naar veiliger alternatieven te ontwikkelen.

Het simpelweg verbieden van stoffen is niet genoeg. We hebben betere informatie nodig over de stoffen die ervoor in de plaats komen. Met TCO Certified wordt een chemische stof als een hoog risico beschouwd totdat het tegendeel is bewezen. GreenScreen® for Safer Chemicals wordt gebruikt om een route naar veiliger alternatieven te bepalen. Alleen weekmakers, vlamvertragers en proceschemicaliën die een benchmarkscore van 2, 3 of 4 halen door een gelicentieerde GreenScreen Profiler worden toegevoegd aan TCO Certified Accepted Substance List en mogen worden gebruikt in de producten en fabricage van gecertificeerde producten.