- TCO Certified Accepted Substance List

Veiliger alternatieven voor de hier vermelde gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen in IT-producten vormen een risico voor de menselijke gezondheid en het milieu. De criteria van TCO Certified zijn erop gericht het gebruik van deze stoffen te verminderen of te elimineren, transparantie te bevorderen en trajecten naar veiliger alternatieven te ontwikkelen.

Alleen stoffen verbieden is niet genoeg. We hebben betere informatie nodig over de stoffen die worden gebruikt om ze te vervangen. Op TCO Certified wordt een chemische stof als een hoog risico beschouwd totdat het tegendeel is bewezen. GreenScreen® for Safer Chemicals wordt gebruikt om een traject naar veiliger alternatieven te identificeren. Alleen weekmakers, vlamvertragers en proceschemicaliën die een benchmarkscore van 2, 3 of 4 halen door een gelicentieerde GreenScreen-profiler, worden toegevoegd aan TCO Certified Accepted Substance List en mogen worden gebruikt in de producten en de vervaardiging van gecertificeerde producten.

Leer meer