- Veel gestelde vragen voor de industrie

Antwoorden op vaak gestelde vragen

Vind antwoorden op vragen over TCO Certified, criteria, aanvraagprocedure en verificatiemethoden. Als iets niet wordt behandeld, neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder. Een andere manier om op de hoogte te blijven is u te abonneren op onze nieuwsbrief Technical Update.

Verificatie van de naleving

Zonder onafhankelijke controle op de naleving kunt u nooit weten of aan de criteria is voldaan. Voor het testen en controleren van producten en hun productiefaciliteiten zijn uitgebreide middelen en technische deskundigheid nodig. Voor geloofwaardige resultaten is het ook belangrijk dat de verificateurs geen banden hebben met de industrie, kopers of andere belangengroepen die de testresultaten zouden kunnen beïnvloeden. Daarom wordt de naleving van alle criteria in TCO Certified geverifieerd door onafhankelijke en geaccrediteerde verificatieorganisaties, in overeenstemming met ISO/IEC 17025.

Met TCO Certified wordt de naleving van alle criteria onafhankelijk gecontroleerd door erkende deskundigen. Zij besteden jaarlijks meer dan 20.000 uur aan producttests en beoordelingen van de toeleveringsketen. Verificatie is verplicht en wordt voortdurend uitgevoerd, zowel voor als na certificering, gedurende de hele geldigheidsperiode van het certificaat.

Het vinden van duurzaamheidsproblemen is echter slechts de eerste stap op weg naar duurzamere praktijken. Wij zorgen voor vooruitgang door de industrie verantwoordelijk te stellen voor het ook oplossen van de problemen. TCO Certified omvat een gestructureerd systeem voor voortdurende verbeteringen en leidt de industrie naar duurzamere werkwijzen. Corrigerende actieplannen moeten worden ontwikkeld en binnen een bepaalde termijn worden uitgevoerd. Niet-naleving heeft reële gevolgen - certificaten kunnen worden ingetrokken en fabrieken kunnen het recht verliezen om gecertificeerde producten te vervaardigen.

Learn more about verification of compliance

De criteria voor sociaal ansvarsfull productie werden in 2009 ingevoerd en verder ontwikkeld in 2012, 2015, 2018 en 2021. Sindsdien is de