- Controle op de naleving

Onafhankelijke verificatie waarop u en uw klanten kunnen vertrouwen

Met TCO Certified wordt de naleving van de criteria altijd onafhankelijk gecontroleerd. Elk jaar besteden geaccrediteerde deskundigen meer dan 20.000 uur aan het testen van producten en het beoordelen van de toeleveringsketen. Dit solide proces garandeert eerlijke concurrentie en helpt u op een geloofwaardige manier te communiceren over uw vooruitgang op het gebied van duurzaamheid.

Alle criteria zijn verplicht

Met TCO Certified zijn er geen achterpoortjes. Gecertificeerde producten moeten voldoen aan alle criteria voor hun productcategorie, zonder uitzonderingen, wat altijd wordt gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen.

Naleving gedurende de hele levensduur van het certificaat

Gecertificeerde producten en de fabrieken waar ze worden gemaakt moeten gedurende de volledige geldigheidsduur van het certificaat voldoen aan de criteria van TCO Certified . De producten, fabrieken en merkeigenaren worden opgevolgd met steekproeven op basis van risicobeoordelingen.

Niet-naleving heeft reële gevolgen

De merkeigenaar is er contractueel verantwoordelijk voor dat gecertificeerde producten en de fabrieken waar ze worden gemaakt aan alle