- Verificatie van de naleving

Onafhankelijke verificatie die u en uw klanten kunnen vertrouwen

Met TCO Certified wordt de naleving van de criteria altijd onafhankelijk geverifieerd. Elk jaar besteden geaccrediteerde experts meer dan 20.000 uur aan het testen van producten en het beoordelen van de toeleveringsketen. Dit solide proces zorgt voor eerlijke concurrentie en helpt u om uw vooruitgang op het gebied van duurzaamheid op een geloofwaardige manier te communiceren.

Alle criteria zijn verplicht

Met TCO Certified zijn er geen mazen in de wet. Gecertificeerde producten moeten voldoen aan alle criteria voor hun productcategorie, zonder uitzonderingen, wat altijd wordt geverifieerd door onafhankelijke deskundigen.

Naleving tijdens de levensduur van het certificaat

Gecertificeerde producten en de fabrieken waar ze worden gemaakt, moeten gedurende de volledige geldigheidsperiode van het certificaat voldoen aan de criteria op TCO Certified . Producten, fabrieken en merkeigenaars worden steekproefsgewijs gecontroleerd op basis van risicobeoordelingen.

Niet-naleving wordt bestraft met reële gevolgen

De merkeigenaar is er contractueel verantwoordelijk voor dat gecertificeerde producten en de fabrieken waar ze worden gemaakt, voldoen aan alle criteria van TCO Certified. Niet-naleving heeft reële gevolgen - certificaten kunnen worden ingetrokken en fabrieken kunnen het recht verliezen om gecertificeerde producten te vervaardigen.

Verificatieorganisaties die u kunt vertrouwen

De onafhankelijke verificatie-organisaties die wij gebruiken, zijn gespecialiseerd in IT-producten, sociale verantwoordelijkheid of andere duurzaamheidskwesties. Alle testfaciliteiten zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025.

Verificatie in TCO Certified